แบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลบางโตนด หรือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567  ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1.คลิกที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/wfks1a
2.สแกนคิวอาร์โค้ด

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280