บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566)

 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

          อำเภอโพธาราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2566 จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ,นายกเทศมนตรีตำบล ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ,ผู้นำชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 มีกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสมถะ  เวลา 10.00 น. โดย นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" พัฒนาทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ และวัชพืช ภายในวัดสมถะ ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          การแต่งกาย ขอความร่วมมือแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา เสื้อเหลือง ชุดโทนสุภาพสีเหลือง

 

Attachments:
Download this file (29361.jpg)29361.jpg[ ]132 Kb

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
 

ประชาสัมพันธ์เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2566

          วันที่ 5 ธันวาคม 2566  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม
 
 

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม 

เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

 

            สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี มาเพื่อปิดประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้วางเงินผู้มัดจำรังวัดทราบ และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำรังเงินคงเหลือ ในวันเวลาราชการ ได้ที่งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม ภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 122

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
 

คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280