รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารนส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง ราคากลางราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายปลายคลองสมถะ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารนส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง ราคากลางราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายปลายคลองสมถะ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารนส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายปลายคลองสมถะ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารนส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายปลายคลองสมถะ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก (ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในพื้นที่ตำบลบางโตนด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ดำเนินการออกปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น ตามโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อป้องกันและแก้ไขลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในพื้นที่ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 

 

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 128

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280