บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566)

 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

          อำเภอโพธาราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2566 จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ,นายกเทศมนตรีตำบล ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ,ผู้นำชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 มีกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสมถะ  เวลา 10.00 น. โดย นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" พัฒนาทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ และวัชพืช ภายในวัดสมถะ ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          การแต่งกาย ขอความร่วมมือแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา เสื้อเหลือง ชุดโทนสุภาพสีเหลือง

 

Attachments:
Download this file (29361.jpg)29361.jpg[ ]132 Kb

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
 

ประชาสัมพันธ์เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2566

          วันที่ 5 ธันวาคม 2566  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม
 
 

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม 

เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

 

            สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี มาเพื่อปิดประกาศให้เจ้าของที่ดินผู้วางเงินผู้มัดจำรังวัดทราบ และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำรังเงินคงเหลือ ในวันเวลาราชการ ได้ที่งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม ภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280