ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

alt

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)

 

รายงานสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนหลัง 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 )

รายงานสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนหลัง 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 )

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280