ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม /ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม /ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 

 

ความรูู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนตุลาคม 2566)

ความรูู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน ตุลาคม 2566)

  1. บทความเรื่อง ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม
  2. บทความเรื่อง ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ
  3. บทความเรื่อง แนวปฎิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น
  4. บทความเรื่อง มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  5. บทความเรื่อง ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"

          ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวราชบุรีโหลดแอปพลิเคชั่น ThaiD แล้วลงทะเบียน สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้ตามกฎหมายและยังได้รับบริการต่างๆผ่านแอพสะดวกง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ ทำธุรกรรมได้ง่ายๆแค่ในมือถือเท่านั้น

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280