รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566

รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ขอเชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน ประชาชน สถานศึกษาและโรงเรียน นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๆ 3 วัน ๆ 30 นาที ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพ

 

 

alt

 

alt

 

alt

 

.............................. มาออกกำลังกายกันนะ  alt....................................

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ เพิ่ม 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2566-กันยายน 2566)

ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ เพิ่ม 100  บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2566-กันยายน 2566)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280