แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ประกาศ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ภายในองค์กร)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ภายในองค์กร)

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280