รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
ขอประชาสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม
ตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ????
????เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับพืชกระท่อมที่ต้องดำเนินการขออนุญาตรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติ และโทษ ตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เป็นต้น????

รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567
คุณพึงพอใจอบต.บางโตนดด้านใด
 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280