ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280