สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ลักษณะที่ตั้ง
     ตำบลบางโตนด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ โพธาราม ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนางแก้วและตำบลท่าชุมพล อ.โพธาราม
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี 
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเจ็ดเสมียนและตำบลคลองข่อย อ.โพธาราม
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลธรรมเสน อ.โพธาราม
alt

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก มีการเลี้ยงสัตว์และทำประมงน้ำจืด ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ ไก่ เป็ด สุกร แพะ และปลา
     พันธุ์พืชที่ปลูก  ประกอบด้วย
     alt  ข้าว  เกษตรกรปลูกข้าว ปีละ 2 ครั้ง พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ร้อยละ 90 ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 800 กก./ไร่
          alt  ข้าวนาปรัง  ปลูกเดือนมีนาคม-เมษายน เก็บเกี่ยวปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม
          alt  ข้าวนาปี  ปลูกเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม-มกราคม
     alt  ไม้ผล  พื้นที่ปลูก 1,018 ไร่ ได้แก่ ชมพู่พันธุ์ทูลเกล้า ชมพู่พันธ์ทับทิมจันทร์ ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ มะม่วง (เขียวเสวย ฟ้าลั่น หนังกลางวัน) มะพร้าวน้ำหอม และผลไม้อื่นๆ
     alt  พืชไร่  พื้นที่ 1,560 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นอ้อยโรงงาน ซึ่งจะปลูกในพื้นที่ดอน ไม่เหมาะสมในการทำนา และพืชไร่อื่น
     alt  พืชผัก  พื้นที่ 168 ไร่  ลักษณะยกเป็นร่อง จะมีพืชผักเกือบทุกชนิด เช่น ถั่วฝักยาว บวบ มะระจีน มะเขือเปราะ มะเขือยาว แตงกวา ฟักเขียว กวางตุ้ง คะน้า มะนาว ผักชี โหระพา เป็นต้น
alt

จำนวนประชากร
     alt  หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ชาย 244 คน หญิง 314 คน รวม    558 คน
     alt  หมู่ที่ 2 บ้านหัวกรวด ชาย 259 คน หญิง 283 คน รวม    542 คน
     alt  หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะเดื่อ ชาย 254 คน หญิง 261 คน รวม    515 คน
     alt  หมู่ที่ 4 บ้านบางโตนด ชาย 533 คน หญิง 544 คน รวม 1,077 คน
     alt  หมู่ที่ 5 บ้านธรรมเสนใหม่ ชาย 576 คน หญิง 639 คน รวม 1,215 คน
     alt  หมู่ที่ 6 บ้านสมถะ ชาย 587 คน หญิง 551 คน รวม 1,138  คน
     ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
alt

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะโดยทั่วไปของตำบลบางโตนด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพธาราม เป็นที่ราบฝั่งแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นท้องทุ่งกว้าง เป็นที่ริมน้ำบางแห่ง บางครั้งมีปริมาณน้ำฝนมากก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้
     alt  พื้นที่ทั้งหมด 11,337 ไร่ หรือ 18.17 ตร.กม.
     alt  พื้นที่ทำการเกษตร 7,551 ไร่
     alt  อุณหภูมิเฉลี่ย 25-28 องศาเซลเซียส
     alt  แหล่งน้ำต่าง ๆ แบ่งเป็น แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น แบ่งเป็น
           alt  แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองบางสองร้อย และแม่น้ำแม่กลอง
           alt  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น คลองชลประทานเต็มพื้นที่ โดยมีคลองสำคัญ 3 สาย ได้แก่ คลอง 2 R , คลอง 7 R  2 R และคลอง 9 R  2R บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง บ่อน้ำบาดาล จำนวน ๔ แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280