สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
     ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์และรับจ้าง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ปีละ 32,538 บาท
alt

การเกษตรกรรม
     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๓ ทำนาปลูกข้าว
alt

การพาณิชยกรรม/การบริการ
     alt  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
           alt  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง / ปั้มน้ำมัน(ปั้มหลอด) 6 แห่ง
           alt  ตลาด จำนวน 1  แห่ง
           alt  ตลาดนัด จำนวน 3 แห่ง
           alt  ร้านขายของชำ จำนวน 24 แห่ง
     alt 
สถานประกอบการด้านการบริการ
           alt  สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 15 แห่ง
           alt  อู่ซ่อมรถ/ร้านซ่อมรถ    จำนวน   5 แห่ง
           alt  ร้านตัดผม/เสริมสวย    จำนวน   3 แห่ง
alt

การอุตสาหกรรม
     โรงงาน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงงานเกาลี่ โรงอิฐปราณี และโรงอิฐปรีชา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280