สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

     ตำบลบางโตนด มีรูปแบบการปกครอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครอบคลุมทั้งตำบลจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน โดยยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540
การศาสนา วัด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
     alt  วัดศรีประชุมชน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
     alt  วัดบางโตนด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
     alt  วัดสมถะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
alt

การศึกษา โรงเรียน 2 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
     alt  โรงเรียน
           alt  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
           alt  โรงเรียนวัดสมถะ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส (มัธยมศึกษาปีที่ 1) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
     alt  ศูนย์เด็กเล็ก
           alt  ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำตก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
           alt  ศูนย์เด็กเล็กบ้านบางโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
alt

การสาธารณสุข มีสถานีอนามัย 2 แห่ง ดังนี้
           alt  สถานีอ้นามัยบ้านน้ำตก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
           alt  สถานีอนามัยบ้านบางโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280