บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดนางพนอจิตร์ นาราภิรมย์
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์ 032-741280 ต่อ 14 / โทรศัพท์ 064-9591564
 


น.ส.เยาวมาลย์ แสนมหาเกษม
นักทรัพยากรบุคคล
 
- นางสาวสิริวรรณ  คำสวาย -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-นางวาสนา มาตกิจ-
เจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.กำไรทิพย์ อินทะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ช่อผกา  ชนะยุทธ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

น.ส.ภัคศุภางค์ แช่มประสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนพเก้า  กลั่นทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายอาทร  แตงโม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางยุรี  อุนานนท์
ภารโรง
 

นายศิริเดช  วงศ์แก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายไพรัช  กิมยู่ฮะ
คนงานทั่วไป
 

นายสมชาย ศิริภพกุล
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานทั่วไป
 

-ว่าง-
คนงานทั่วไป
alt   alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280