บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดนางอุบล มีมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์. 032-741280 ต่อ 22 / โทรศัพท์ 0925598242
 


น.ส.ญาณี คงมั่น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 

น.ส.ปรีดา  จันทร์ดำ
นักวิชาการพัสดุ

นางอนงค์  กลั่นทิพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

น.ส.นิรมล  เกษมณี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้น.ส.อาริสา  อินทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


alt    alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280