สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดนายพิเชษฐ เชื้อสมุท ประธานสภา อบต.บางโตนด


นายศรชัย จีนตุ้ม
ประธานสภา อบต.บางโตนด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
เบอร์โทร 089-211-7213


นายเอกลักษณ์ จูณีนารถ
รองประธานสภา อบต.บางโตนด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
เบอร์โทร 083-036-4797
 

- นายณรงศักดิ์ แทนบุญ -
เลขานุการสภาอบต.บางโตนด
  


 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด


สมาชิกสภาอบต.

นายสุรชัย เอื้อสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
 
เบอร์โทร 062-375-8564
 

สมาชิกสภาอบต.


นายรัตน์ สวนชูโต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

เบอร์โทร 092-549-6734

สมาชิกสภาอบต.


นายวีรพงษ์ หมื่นชำนาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

เบอร์โทร 080-462-9097

 

สมาชิกสภาอบต.


นางน้องนุช บุญเหาะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

เบอร์โทร 093-020-9097
  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280