ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

alt

       ประวัติความเป็นมาของตำบลบางโตนด ตำบลบางโตนด ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เนื่องจากได้เสด็จประภาสผ่านมาทางแม่น้ำ แม่กลอง มาถึงจุดที่ตั้งของหมูที่ 5 (บ้านบางโตนดในปัจจุบัน) รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่ามีการปลูกและประกอบอาชีพจากตาลโตนดกันมาก จึงพระราชทานชื่อให้ว่า "หมู่บ้านบางโตนด"แต่เดิมแบ่งเป็น 2 ตำบล คือตำบลบางโตนด และตำบลสมถะ ต่อมาได้รวมบ้านสมถะบางส่วนมาเป็นบ้านสมถะของตำบลบางโตนดในปัจจุบันและบ้านสมถะบางส่วนรวมกับตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน แต่เดิมประชากรเป็นชาวเขมรอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านบางโตนด และใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสาร

 altหมู่ที่1 บ้านน้ำตก 

altหมู่ที่2
บ้านหัวกรวด 

alt 
หมู่ที่3 บ้านดอนมะเดื่อ  
altหมู่ที่4
บ้านบางโตนด 
alt หมู่ที่5
บ้านธรรมเสนใหม่ 
alt หมู่ที่6
บ้านสมถะ
ตราสัญลักษณ์

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280