Please wait while JT SlideShow is loading images...
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

ราคาน้ำมันวันนี้

QR Barcode


QR Code
อบต.บางโตนด
หน้าหลัก วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:30 น.

วิสัยทัศน์


"ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนสมานฉันท์ ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง"พันธกิจ

๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำให้ได้มาตราฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
๔. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเมืองalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 14:19 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2012-2019 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-741-280

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 theme  Valid XHTML and CSS.