Please wait while JT SlideShow is loading images...
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

ราคาน้ำมันวันนี้

QR Barcode


QR Code
อบต.บางโตนด
หน้าหลัก นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการบริหารงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:07 น.
นโยบายการบริหารงาน

๑. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม การขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้ำา และเพิ่มการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ให้สภาพดีได้มาตรฐาน
๒. เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน และสามารถใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าของสังคม
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย
๕. เพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
๖. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น และได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล
alt 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 14:17 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2012-2019 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-741-280

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 theme  Valid XHTML and CSS.