ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
" บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ อบต.บางโตนด
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ประจำปี พ.ศ. 2566
*โดยสแกน QR Code หรือ คลิกลิ้งค์*
 
กรุณาเตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือ และรหัส OTP ให้พร้อม
ในการตอบแบบสอบถาม *ข้อควรระวัง : ห้ามบอกรหัสกับบุคคลอื่น
อบต.บางโตนด ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสอบถาม
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280