เรื่องอื่นๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย งานวิเคราะห์ฯ 434
2 ประกาศ แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานวิเคราะห์ฯ 601
3 ประกาศ การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด งานวิเคราะห์ฯ 482
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสภานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 Administrator 474
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2561 Administrator 515
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางโตนด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 Administrator 461
7 การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 งานการเจ้าหน้าที่ 484
8 ควบคุมตลาด พ.ศ.2561 งานการเจ้าหน้าที่ 461
9 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 งานการเจ้าหน้าที่ 483
10 ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 งานการเจ้าหน้าที่ 454

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280